Българският бизнес ще търси растеж чрез нови продукти и оптимизация на разходите

Февруари 29, 2012 от itFORUM

Въвеждането на нови продукти, навлизането на нови пазари и оптимизация на разходите  са основните насоки за постигане на растеж на българските фирми през 2012 г. Това са изводите от анкетно допитване по електронен път сред 3500 от членовете на Българската търговско-промишлена палата. До 22 февруари 2012 г. 48 мениджъри на фирми са изпратили попълнени анкетни карти. При предишното проучване по същата тема през 2011 г. са участвали 42 фирми.

 

Още от изводите в изследването са, че бизнесът е категорично „за” продължаване на реформите в различните сфери, а основните предложения за подобряване на бизнес климата през 2012 г. са свързани с данъците и регулациите. Освен това 94% от анкетираните фирми посочват, че са имали забавяне в плащанията през изминалата година.

Резултатите от намеренията на бизнеса за 2012 г. показват, че фирмите разчитат да постигнат растеж основно чрез три дейности: въвеждане на нови стоки/услуги, достигане до нови пазари и оптимизиране на разходите. Приблизително двойно по-малък е делът на фирмите, които имат намерения за инвестиции в човешки капитал, иновации и придобиване на нови сгради, машини или съоръжения.

Проблемите, които среща бизнесът при кандидатстване и изпълнение на проектите, намира проявление и в намеренията на фирмите за постигане на растеж чрез средствата от европейските фондове. Проектите на ЕС не попадат сред трите основни направления за растеж.


Резултатите от отговорите на фирмите:

Кои от следните дейности смятате да започнете/продължавате да реализирате през 2012 г. за постигане на растеж във Вашето предприятие?

 • Най-много фирми имат намерения да въвеждат нови продукти/услуги – 79%
 • 75% разчитат в намирането на нови пазари за реализация на стоки/услугите, които предлагат
 • 69% от фирмите смятат да оптимизират разходите си през 2012 г.;
 • 40% от фирмите възнамеряват да кандидатстват или да продължат да работят по оперативните програми на ЕС;
 • 31% предвиждат да реализират инвестиции в човешкия капитал;
 • 29% имат планове за инвестиции в иновации през тази година;
 • 27% смятат да придобиват нови сгради, машини или съоръжения.

При отговора на този въпрос фирмите са имали възможност да избират повече от една алтернатива според това какви са им намеренията за развитие през тази година.

Доминиращо е мнението, че реформите през 2012 г. трябва да продължат във всички изброени области. Преобладаващи са и мненията за промени в здравеопазването и образованието спрямо другите изборени сфери. В проучването няма фирма, която да счита, че не са необходими реформи.


Резултатите от отговорите на фирмите:

В кои области смятате, че е най-необходимо да се продължат реформите през 2012 г.?

 • Всички изборени сфери – 46%
 • Здравеопазване – 35%
 • Образование – 33%
 • Научно-изследователската и развойна дейност – 21%
 • Енергетика – 17%
 • Социална сфера 17%
 • Няма необходимост от реформи – 0 %

 
 
 

Вход потребители

Топ новини

На 15 юни в Бизнес център „Земята и хората“ за втора поредна година ще се проведе SQL Server 2017 Discovery Day, където пред българските експерти от ИТ сферата официално ще бъде представен новият Microsoft SQL Server. На събитието, организирано от учебния център на Инспирит ЕООД - SQL Master Academy- посетителите ще могат да обменят опит и да обсъдят казуси от...

Образователната организация ERP Academy ще гостува на Софтуерния университет с безплатна лекция на тема: "Запознаване с BI и CRM". Събитието ще се проведе на 16 декември от 19 часа в зала Inspiration. Лектори ще бъдат Николай Миленков и Анастас Шопов.

Dell обяви новия си високопроизводителен и високоефективен тънък клиент Wyse 5060, който е лесен за внедряване и управление, предлага по-големи опции за сигурност и цялостна съвместимост на виртуалното работно място със Citrix, Microsoft и VMware. Създаден е за служители от индустриите на знанието, които изискват мощна производителност на настолните машини и поддръжка на...

Premium Drupal Themes by Adaptivethemes