Да внедриш CRM за 20 дни - тайни от ИТ кухнята

Ноември 16, 2011 от itFORUM

Един от последните внедрени CRM (Customer Relationship Management) проекти от Парафлоу е в дистрибуторска фирма. Този проект е реализиран в рамките на 20 работни дни, което показва, че внедряването на толкова важно за бизнеса решение не е задължително да бъде дълъг и сложен процес, за да работи ефективно. Има още една заблуда по отношение на CRM – това, че тази система е приложима единствено за нуждите на големи корпорации, разполагащи с хиляди служители и многочислена клиентска база. Истината е, че CRM решението може да бъде приложено и в малки фирми, например в туристически агенции, рекламни къщи, дори фризьорски салони.

 

Какво е CRM

CRM решенията са преди всичко цялостна стратегия, която поставя клиента в центъра на бизнеса. Чрез по-детайлно вникване в информацията за него и насърчаване на потребителите да я използват, се постигат бизнес печалби и ползи. Целта на CRM е да систематизира важна информация за поведението и нуждите на клиентите, така че фирмата да изгради по-силни връзки и по-добри взаимоотношения с тях. Този процес започва с първоначалния контакт и продължава при следпродажбените дейности. Основните цели при управлението на отношенията с клиентите са оптимизиране на обслужването, улесняване на организирането на маркетингови събития и кампании, подпомагане при навлизане в нови пазарни сегменти, по-доброто прогнозиране и управление на продажбите. Голямо предимство на Microsoft Dynamics CRM е, че е изцяло преведен на български език с лесен за работа интуитивен интерфейс.

Кой управлява CRM в организацията

В дистрибуторската компания, в която екип на Парафлоу внедри решението, CRM се управлява от новосформиран отдел за контакти с клиенти. Ролята на този отдел е да провежда седмични телемаркетинг кампании, да предлага промоционални продукти и да извършва директни продажби. Негова основна цел е да облекчи работата на търговския отдел, както и да подпомогне търговците при разбирането и удовлетворяването нуждите на клиентите. Други дейности на отдела са напомняме за предстоящи и просрочени плащания, както и провеждане на кампании за организиране на събития. За да започне по-бързо да функционира ефективно отделът, решението е внедрено в максимално кратки срокове.

Как започва всичко

На етап предварително задание, изискванията към решението са автоматизация на управлението на маркетинг кампании, цялостна история на взаимоотношенията с клиента, интеграция със съществуващи информационни системи, възможност за разширение и развитие на услугите. Затова модулите, които Парафлоу използва за реализацията на контактния център са „Маркетинг“ и „Продажби“. Водещата цел е цялата клиентска база данни да бъде въведена в една централизирана база, за да има по-лесна проследимост и пълна история за всички активности на конкретен клиент.
Голямо предимство на Microsoft Dynamics CRM е, че предлага интерфейс, отворен за интеграция на системи на различни производители и така подпомага бързото и успешно внедряване на вертикални решения (решения за конкретен отрасъл). По предварително задание решението трябва да бъде достатъчно гъвкаво и да може да се надгражда, за да предоставя възможност за разширяване и развитие на предлаганите услуги. Две са предизвикателствата пред екипа на Парафлоу при реализацията на този проект - от една страна интеграцията на технологии и системи на различни производители, а от друга - кратките срокове, за които трябва да се реализира проектът.

 

 

 

 

 

По отношение на методологията, проектът протича по стандартните фази, утвърдени от най-добрите практики в света. Парафлоу прави оптимизация и обединява някои от стандартните етапи, благодарение на натрупания опит през годините при реализацията на подобни внедрявания.

 

 

 

Специално внимание се обръща на първата фаза, защото планирането води до оптимизиране на използваните впоследствие ресурси, както и до съкращаване на времето за разработка и внедряване. Планирането включва преглед на текущото състояние на инфраструктурата, дефиниране на бизнес процесите, планиране на логическа архитектура и дизайн на системата. По време на фазата на разработка, са инсталирани и конфигурирани технологиите в тестова среда, както и е дефиниран план за интеграция. Целта е да се осъществи непрекъснатост на работния процес при самото внедряване на системата. 

 
 
 

Вход потребители

Топ новини

На 15 юни в Бизнес център „Земята и хората“ за втора поредна година ще се проведе SQL Server 2017 Discovery Day, където пред българските експерти от ИТ сферата официално ще бъде представен новият Microsoft SQL Server. На събитието, организирано от учебния център на Инспирит ЕООД - SQL Master Academy- посетителите ще могат да обменят опит и да обсъдят казуси от...

Образователната организация ERP Academy ще гостува на Софтуерния университет с безплатна лекция на тема: "Запознаване с BI и CRM". Събитието ще се проведе на 16 декември от 19 часа в зала Inspiration. Лектори ще бъдат Николай Миленков и Анастас Шопов.

Dell обяви новия си високопроизводителен и високоефективен тънък клиент Wyse 5060, който е лесен за внедряване и управление, предлага по-големи опции за сигурност и цялостна съвместимост на виртуалното работно място със Citrix, Microsoft и VMware. Създаден е за служители от индустриите на знанието, които изискват мощна производителност на настолните машини и поддръжка на...

Premium Drupal Themes by Adaptivethemes