Динамични ИТ услуги зад променящия се бизнес

Май 12, 2014 от itFORUM

В момента пред съвременните ИТ мениджъри има едно основно предизвикателство – как да контролират и управляват/намаляват разходите и в същото време да доставят ИТ услуги с все по-високи изисквания за наличност и качество. Тази почти нерешима парадигма се затруднява още повече, защото технологиите и услугите като цяло стават все по-сложни, все по-взаимно обвързани и все по-зависими от външни доставчици. Все по-очевидно е, че решението не е само в повишаване броя на персонала или в поредната инвестиция в по-нови технологии. Тези мерки особено в средни и по-големи организации често водят до по-голям хаос и съответно до намаляване ефективността на работа. Напоследък компаниите разбират, че големият резерв, който имат за оптимизация се крие в подобряване на вътрешните процеси за управление и поддръжка на ИТ услугите, както и в по-доброто управление на външните доставчици на услуги. От тук и набори от практики като ITIL (IT Infrastructure Library) стават все по-популярни.  

Като говорим за управление на услуги и процеси, първо трябва да дефинираме, какво е това услуга. Услугата според ITIL се дефинира като стойност (Value), която потребителите получават, за да могат да си вършат по-добре работата. Тук доставчикът на услугата ги освобождава от рисковете и скритите разходи. Например услугата, която получаваме от електроснабдителните дружества – тя ни дава стойност, за да може да работим по-ефективно, и в същия момент ние не носим директно рисковете, ако цената на урана на международния пазар се повиши или се повишат цените на енергоизточниците. Този пример е доста абстрактен и извън ИТ сектора, но също илюстрира, какво е услуга. Ако не искаме да ползваме услугата, ние може да ползваме дизелови генератори например, но това би ни излязло по-скъпо, ще трябва да имаме специфично знание за това как работят генераторите, за да може да ги поддържаме и сервизираме, освен това ще носим директен риск, ако цената на горивата се повиши. Нашият доставчик на тази услуга обаче има няколко предимства пред нас – той може да разпредели своите инвестиции между много клиенти, което го прави по-евтин.Той може да поддържа набор от специалисти, което го прави много по-професионален в доставката на електроенергия от нас. Аналогично е положението на ИТ доставчиците на услуги и затова повечето компании са склонни да „купуват“ ИТ услуги или да обособяват вътрешни ИТ отдели, които да са носители на знанието, как да се управляват и доставят ИТ услуги, както и да имат необходимите ресурси – хора, знания, процеси, технологии.   

Качество на услугите във времена на промени  

Независимо дали компанията е вътрешен ИТ отдел или работи в режим на аутсорсинг, то тя има набор от услуги, които предоставя на своите клиенти. Обикновено наборът от услуги се описва в специален каталог на услугите (Business Service Catalogue). Такъв един каталог трябва да е достатъчно кратък, в него не е препоръчително да има стотици услуги. Дългите каталози обикновено означават, че не съществува стандартизация на услугите, че се поддържат предимно ръчно и че повечето услуги са вариации на набор от основни услуги, но леко променени заради специален вътрешен или външен клиент. Към каталога на услугите обикновено се добавят и такива, които не се предоставят директно на бизнес звената, но са поддържащи за целите на ИТ – например захранване, климатизация, LAN свързаност. Тази част обикновено се нарича технически каталога на услугите (Technical Service Catalogue) и не е видима за самите клиенти на ИТ, а само за звената по поддръжка.  

 
 
 

Вход потребители

Топ новини

На 15 юни в Бизнес център „Земята и хората“ за втора поредна година ще се проведе SQL Server 2017 Discovery Day, където пред българските експерти от ИТ сферата официално ще бъде представен новият Microsoft SQL Server. На събитието, организирано от учебния център на Инспирит ЕООД - SQL Master Academy- посетителите ще могат да обменят опит и да обсъдят казуси от...

Образователната организация ERP Academy ще гостува на Софтуерния университет с безплатна лекция на тема: "Запознаване с BI и CRM". Събитието ще се проведе на 16 декември от 19 часа в зала Inspiration. Лектори ще бъдат Николай Миленков и Анастас Шопов.

Dell обяви новия си високопроизводителен и високоефективен тънък клиент Wyse 5060, който е лесен за внедряване и управление, предлага по-големи опции за сигурност и цялостна съвместимост на виртуалното работно място със Citrix, Microsoft и VMware. Създаден е за служители от индустриите на знанието, които изискват мощна производителност на настолните машини и поддръжка на...

Premium Drupal Themes by Adaptivethemes