Динамичните ИТ архитектури – по-добрата стиковка с бизнес изискванията

Ноември 18, 2013 от itFORUM

Иван Делигеоргиев
 
Перспективата пред бизнеса (какъвто и да е той) е неразривно свързана с работа с данни. Изчисления сочат, че данните, които малки или големи компании трябва да обработват и съхраняват ще нарастват с от 60 до 180% годишно. За да се справят с всички проблеми, свързани с това, те имат нужда от високо мащабируеми модулни ИТ архитектури, които да отговарят на бъдещите изисквания за капацитет, без с това да се ограничават по някакъв начин ефективността или функционалността на сървърите и сториджа (съхранението на данни). Подобни технологични отговори се възползват от виртуализационни и cloud computing решения, които понастоящем са често срещано явление в ИТ реалността, защото ползите от тях могат да се видят веднага, а новите ИТ услуги, от които бизнесът има нужда, могат да бъдат на разположение буквално в рамките на минути. 
 
Световният ИТ пазар отдавна работи в подкрепата на консолидацията на информационните технологии, а когато става въпрос за инфраструктура, това означава по-малко хардуер, който обаче да бъде използван много по-ефективно, с по-малко усилия и с по-ниски оперативни разходи за поддръжка. Мащабируемите ИТ архитектури, които глобалните ИТ доставчици предлагат, обещават и по-ниски разходи за придобиване и инсталация, и всичко това - съобразено с динамиката на конкретния бизнес посредством по-цялостен подход към виртуализацията и облака. Подобен подход е ключов за съхранението, наличността и сигурността на данните, с които оперира бизнесът, а новите консолидирани инфраструктурни решения се представят повече от убедително, когато става въпрос за покриване на различни по интензитет натоварвания, подкрепяни от сървъри с динамична продуктивност и системи за съхранение с висока производителност и подобрения в сигурността. 
 
Основно преосмисляне на връзките между отделните инфраструктурни компоненти
 
Всъщност така наречената динамична ИТ инфраструктура представлява промяна в посока към по-добрата стиковка с бизнес изискванията и по-бързото реализиране на определени услуги. Развитието на подобна динамична инфраструктура изисква основно преосмисляне на връзките между отделните й компоненти или с други думи - на фирмената мрежа. Тя трябва да започне да отговаря на по-строги правила за изпълнение, по-добре да поддържа изискванията за наличност, за да осигурява много по-бърз и надежден достъп до виртуалните ресурси.
 
Какво всъщност би могло да означава развитието на фирмената мрежа? На първо място да се изградят по-силни връзки между различните инфраструктурни компоненти, които в момента се планират и управляват поотделно. В една динамична инфраструктура всички нейни единици – приложения, сървъри, сторидж и мрежови компоненти – се разглеждат като едно цяло. И тук отново виртуализационните технологии са призвани да привнесат ново ниво на абстракция в мрежите, което да направи този процес възможен. Целта е да се редуцира времето за реакция на бизнес заявките и и да се подобри цялостното ниво на обслужване. 
 
 
 
 

Вход потребители

Топ новини

На 15 юни в Бизнес център „Земята и хората“ за втора поредна година ще се проведе SQL Server 2017 Discovery Day, където пред българските експерти от ИТ сферата официално ще бъде представен новият Microsoft SQL Server. На събитието, организирано от учебния център на Инспирит ЕООД - SQL Master Academy- посетителите ще могат да обменят опит и да обсъдят казуси от...

Образователната организация ERP Academy ще гостува на Софтуерния университет с безплатна лекция на тема: "Запознаване с BI и CRM". Събитието ще се проведе на 16 декември от 19 часа в зала Inspiration. Лектори ще бъдат Николай Миленков и Анастас Шопов.

Dell обяви новия си високопроизводителен и високоефективен тънък клиент Wyse 5060, който е лесен за внедряване и управление, предлага по-големи опции за сигурност и цялостна съвместимост на виртуалното работно място със Citrix, Microsoft и VMware. Създаден е за служители от индустриите на знанието, които изискват мощна производителност на настолните машини и поддръжка на...

Premium Drupal Themes by Adaptivethemes