Филип Мутафис, управител на Балкан Сървисис: Покриването на формалните изисквания може да вземе връх върху качественото внедряване на бизнес системите

Юни 13, 2012 от itFORUM

Кампанията около избора и внедряването на ERP системи започна. Какви са вашите очаквания (като внедрител, производител или консултант) към този момент? 

Нашите очаквания като фирма консултант и внедрител на бизнес софтуер са през следващия програмен период подобни начинания да се осъществяват координирано, в дългосрочен план, а не инцидентно и ударно, както се случва в момента. Една компания доставчик на селскостопанска техника може да достави 1 или 100 трактора без особени затруднения, докато при компаниите, занимаващи се със софтуер нещата не стоят точно така. Това произтича от изискването за квалифициран човешки персонал, който не може да бъде доставен отнякъде. Ето защо е нужно да има последователност и да се върви с темпо, кoeто да не поставя бранша в очакване, а след това ударно да се внедрят 241 софтуерни системи и след това нещата да замрат.

Какви биха могли да бъдат конфликтните точки в процеса на конкуренция между различните ERP играчи?

Вместо да се поставя и преследва за цел качественото внедряване на ERP система, ще се преследва формално документно покриване на извикванията с цел изпълнение на тези изисквания. Покриването на формалните изисквания може да вземе връх върху качественото внедряване на бизнес системите.

Налице е голямо  разнообразие на ERP системи – и на глобални, и на местни доставчици. Какво според вас би било разпределението им към клиентите и от какво ще зависи това разпределение?

Разпределението ще бъде субективно и няма да зависи от конкретни фактори. Правилата за кандидатстване и оценяване не предвиждат разграничение между малки и големи, български и чужди компании, нито предвиждат ограничения в размера на инвестицията в бизнес софтуер спрямо размера на компанията. На практика малко предприятие може да инвестира в ERP система на стойност неговата печалба за тригодишен период. Проблемът е, че размерът на инвестицията не е обвързан с размера на компанията, както и с размера на компанията внедрител.

Коя от съвременните технологични тенденции в ERP софтуера би могла да даде предимство на някой от играчите на пазара?

Мобилност (мобилни разширения към бизнес софтуера, позволяващи непрекъсваем достъп до данните чрез мобилна технология), уеб базираност и cloud технологии.

Опасни ли са маркетинговите анонси за „бързотечно” внедряване на ERP система? Доколко е голяма опасността от внедряването на „кухи”, мимолетни ERP системи?

Да, опасни са и опасността е голяма, тъй като общият срок включва всички дейности по управление, наблюдение и отчитане на проекта и е за сметка на срока за същинското внедряване на системата. Би трябвало срокът за внедряване да тече от момента на подписване на договора с компанията, за да няма некачествено изпълнени или неизпълнени проекти.

 

 
 
 

Вход потребители

Топ новини

На 15 юни в Бизнес център „Земята и хората“ за втора поредна година ще се проведе SQL Server 2017 Discovery Day, където пред българските експерти от ИТ сферата официално ще бъде представен новият Microsoft SQL Server. На събитието, организирано от учебния център на Инспирит ЕООД - SQL Master Academy- посетителите ще могат да обменят опит и да обсъдят казуси от...

Образователната организация ERP Academy ще гостува на Софтуерния университет с безплатна лекция на тема: "Запознаване с BI и CRM". Събитието ще се проведе на 16 декември от 19 часа в зала Inspiration. Лектори ще бъдат Николай Миленков и Анастас Шопов.

Dell обяви новия си високопроизводителен и високоефективен тънък клиент Wyse 5060, който е лесен за внедряване и управление, предлага по-големи опции за сигурност и цялостна съвместимост на виртуалното работно място със Citrix, Microsoft и VMware. Създаден е за служители от индустриите на знанието, които изискват мощна производителност на настолните машини и поддръжка на...

Premium Drupal Themes by Adaptivethemes