ГИС - мощен инструмент за анализ на пазара

Октомври 14, 2013 от Благой Благоев

Понастоящем най-важното послание на ГИС индустрията е, че в момента съществуват и ще продължават да се развиват много ГИС услуги, които могат да бъдат достъпни както в рамките на предприятието, така и през уеб

Фактът, че предприятията по света възлагат все по-голямо доверие на географските информационни системи (ГИС) сам по себе си не е изненадващ, особенно като се има предвид, че голяма част от натрупаните от фирмата данни обикновенно имат значителен пространствен компонент (оценките варират между 50 и 85%). Освен това е налице и тенденцията за географски BI (Business Intelligence) приложения, които да подпомагат вземането на управленски решения в процеса на бизнес разузнаване.

 

Географскитеинформационни системи интегрират хардуер, софтуер и данни за обработване, анализиране и показване на всички форми на географскисъотнесена информация. ГИСни даватвъзможност да видим, разберем итълкуваме визуализирани данни по много начини, коитода установят връзки, модели и тенденции във формата на карти, отчети и диаграми. ГИС технологиите могат да бъдат интегрираниврамките на информационнатасистема на предприятието. 

Фундаментално ГИС са инструмент за свързване на бази данни с цифрови карти. ГИС също така осигуряватна потребителитеусъвършенствани функции за моделиране, инструменти за проектиране и планиране,както и напреднали възможности за визуализация. Въпреки че много от тезивъзможности съществуват и в други видове системи,ГИС са уникалнипоради съсредоточаването им върху представянето на различни обекти върху картографски точна пространствена система.

Бизнес изискваниятаза информационни системи са най-разнообразни и колкото много видове бизнес съществуват, толкова по различни и специфични са те. Въпреки това повечето организации използват информационни системи заняколко типични приложения - обработка на транзакции, инвентарен контрол, планиране, вземане на решения и т.н. ГИС могат да се използват за тези приложения, защото технологиятаима възможности, които са общи за традиционните информационни системи, а освен това притежават характеристики, които не присъстват в други бизнес информационни системи. Най-общо те са четири и покриват няколко уникални дейности, които могат да бъдат използвани при посрещане нуждите на бизнеса. Това са възможността за визуализация на информацията в рамките на пространствено дефинирана координатна система, спсобността да се съхраняват, манипулират и достъпват бази данни, възможността за анализ на информацията при вземане на управленски решения и накрая – способността ГИС да бъдат използвани за създаване и проектиране на планове за бъдещо развитие.

Както знаем планирането на бъдещото развитие на всеки бизнес е свързано с анализ на пазара, на който оперира. Основната причина да анализираме пазара е да го разберем правилно, а това може да стане само, ако използваме клиентска информация в процеса на оценка

 
 
 

Вход потребители

Топ новини

На 15 юни в Бизнес център „Земята и хората“ за втора поредна година ще се проведе SQL Server 2017 Discovery Day, където пред българските експерти от ИТ сферата официално ще бъде представен новият Microsoft SQL Server. На събитието, организирано от учебния център на Инспирит ЕООД - SQL Master Academy- посетителите ще могат да обменят опит и да обсъдят казуси от...

Образователната организация ERP Academy ще гостува на Софтуерния университет с безплатна лекция на тема: "Запознаване с BI и CRM". Събитието ще се проведе на 16 декември от 19 часа в зала Inspiration. Лектори ще бъдат Николай Миленков и Анастас Шопов.

Dell обяви новия си високопроизводителен и високоефективен тънък клиент Wyse 5060, който е лесен за внедряване и управление, предлага по-големи опции за сигурност и цялостна съвместимост на виртуалното работно място със Citrix, Microsoft и VMware. Създаден е за служители от индустриите на знанието, които изискват мощна производителност на настолните машини и поддръжка на...

Premium Drupal Themes by Adaptivethemes