„Информационно обслужване“ АД завърши успешно ре-сертифициране

Юли 6, 2016 от admin

„Информационно обслужване“ АД извърши успешна ре-сертификация на внедрената Система за управление на сигурността на информацията, съответстваща на международния стандарт ISO/IEC 27001:2013.

Успоредно с одита на Системата за управление на сигурността на информацията, беше проведен и контролен, интегриран одит на внедрената Система за управление на ИТ услугите, съответстваща на международния стандарт ISO/IEC 20000-1:2011 и на внедрената Система за управление на качеството, съответстваща на международния стандарт ISO 9001:2008.

С поддържането и непрекъснатото подобряване на Интегрирана система за управление на качеството, информационната сигурност и услугите, дружеството цели да увеличи удовлетвореността на своите клиенти от предлаганите продукти и услуги, както и да гарантира сигурността на информацията.

Интегрираната система за управление на качеството, информационната сигурност и услугите е насочена към:

 • Проектиране, разработване, инсталиране, внедряване, поддръжка и съпровождане на съвременни информационни системи, включително пространствени данни и мобилни платформи;
 • Проектиране, разработване, инсталиране и поддръжка на локални и глобални мрежи и комуникации, системен и мрежови софтуер; Изграждане и поддръжка на национални и регионални бази данни и електронни регистри;
 • Предоставяне на удостоверителни услуги, базирани на инфраструктурата на публичния ключ (PKI);
 • Предоставяне на консултантски услуги в областта на софтуера, хардуера и информационните технологии, включително бизнес анализ и моделиране на бизнес процеси;
 • Изграждане и поддръжка на LAN и WAN с висока степен на сигурност и защита; Обучение и професионална квалификация;
 • Сервиз и асемблиране на компютърна техника;
 • Търговска дейност със софтуерни продукти, компютърна и комуникационна техника, периферни устройства и консумативи;
 • Комплексно обслужване на държавната администрация и корпоративни клиенти в областта на информационните технологии, разработка и внедряване на административни информационни системи, електронни административни услуги и електронни мобилни услуги за електронното управление;
 • Предоставяне на информация и услуги от собствени и клиентски бази данни, включително пространствени данни и мобилни платформи;
 • Предоставяне на консултантски услуги в областта на информационните технологии и информационната сигурност, правно консултиране, правен анализ и разработка на проекти на нормативни актове;
 • Управление на проекти за информационни системи;
 • Отдаване под наем на собствено движимо и недвижимо имущество.
 
 
 

Вход потребители

Топ новини

На 15 юни в Бизнес център „Земята и хората“ за втора поредна година ще се проведе SQL Server 2017 Discovery Day, където пред българските експерти от ИТ сферата официално ще бъде представен новият Microsoft SQL Server. На събитието, организирано от учебния център на Инспирит ЕООД - SQL Master Academy- посетителите ще могат да обменят опит и да обсъдят казуси от...

Образователната организация ERP Academy ще гостува на Софтуерния университет с безплатна лекция на тема: "Запознаване с BI и CRM". Събитието ще се проведе на 16 декември от 19 часа в зала Inspiration. Лектори ще бъдат Николай Миленков и Анастас Шопов.

Dell обяви новия си високопроизводителен и високоефективен тънък клиент Wyse 5060, който е лесен за внедряване и управление, предлага по-големи опции за сигурност и цялостна съвместимост на виртуалното работно място със Citrix, Microsoft и VMware. Създаден е за служители от индустриите на знанието, които изискват мощна производителност на настолните машини и поддръжка на...

Premium Drupal Themes by Adaptivethemes