Инструментите за анализ на данни двигател за интелигентна информационна сигурност

Юли 15, 2014 от Благой Благоев

Терминът Big Data се отнася до технологии за управление и анализ на голямо количество информация, които надхвърлят възможностите на технологиите за традиционна обработка на данни, според определението на Гартнър. BigData се отличава от традиционните технологии по три начина: количеството данни (обем), скоростта на създаване и предаване (скорост) на данни и видовете структурираните и неструктурираните данни (разнообразие).

Днес ние създаваме 2,5 квинтилиона байта данни на ден. Темпът насъздаване на данни се е увеличил толкова много, че 90% от данните в днешния свят е бил създаден през последните две години. Това ускорение в производството на информация е създало нужда от нови технологии, които да анализират огромни масиви от данни.

Анализътна големи данни може да произведе оперативни и бизнес познания в безпрецедентен мащаб и специфика. Необходимостта от анализ и използването на данни за тенденциите, събирани от предприятията, е една от основните движещи сили за създаването на инструменти за анализ на големи данни. Технологичните постижения в съхранението, обработката и анализа на BigData са създали няколко разлики между традиционните анализи и анализа на големи данни.

Технологиите за големи данни могат дабъдат разделени на двегрупи: обработка на аналитични данни в покой и на аналитични данни в движение. Обработката в реално време невинаги е необходимо да пребивава в паметта, а новите интерактивни анализи на големи масиви от данни чрез нови технологии като Drill и Dremel предоставят нови парадигми за анализ на данни.

Hadoop е една от най-популярните технологии за обработка на данни в покой. Рамката на Hadoop предоставя на разработчиците Hadoop Distributed File System за съхранение на големи файлове и програмен модел MapReduce, който е пригоден за често срещащи се проблеми при обработката на данни.

Обработката на данни в движениене разполага седна доминиращатехнология като Hadoop, но е все по-голяма област за научни изследвания и развойна дейност. Един от моделите за обработка на поточни данни е ComplexEventProcessing. Други реализации на поточни технологии включват InfoSphereStreams5, Jubatus6 иS torm7.2.1

Ясно е, че Big Data променя пейзажа на анализа. По-специално, инструментите за анализ за големи данни могат да бъдат възприети, за да се подобри сигурността на информацията и осведомеността за ситуацииите. Например, тези инструменти могат да бъдат използвани, за да се анализират финансови транзакции, лог файлове, както и мрежовия трафик, за да се идентифицират аномалии и съмнителни дейности, както и да корелират множество източници на информация в ясен изглед.

Информационната сигурност, базирана на данни, има своето начало в системите за откриване на банкови измами и тези, за откриване на проникване на база аномалии. Откриването на измами е един от най-видимите начини за използване на Big Data инструментите за анализ. Компаниите за кредитни карти разкриват измами от десетилетия, но такава специализирана според нуждите на клиента инфраструктура не е икономически изгодно да се адаптира за търсене в Big Data за откриване на други измами. Днешните готови инструменти и техники за големи данни вече насочват вниманието си към анализи за откриване на измами в областта на здравеопазването, застраховането и други области.

 
 
 

Вход потребители

Топ новини

На 15 юни в Бизнес център „Земята и хората“ за втора поредна година ще се проведе SQL Server 2017 Discovery Day, където пред българските експерти от ИТ сферата официално ще бъде представен новият Microsoft SQL Server. На събитието, организирано от учебния център на Инспирит ЕООД - SQL Master Academy- посетителите ще могат да обменят опит и да обсъдят казуси от...

Образователната организация ERP Academy ще гостува на Софтуерния университет с безплатна лекция на тема: "Запознаване с BI и CRM". Събитието ще се проведе на 16 декември от 19 часа в зала Inspiration. Лектори ще бъдат Николай Миленков и Анастас Шопов.

Dell обяви новия си високопроизводителен и високоефективен тънък клиент Wyse 5060, който е лесен за внедряване и управление, предлага по-големи опции за сигурност и цялостна съвместимост на виртуалното работно място със Citrix, Microsoft и VMware. Създаден е за служители от индустриите на знанието, които изискват мощна производителност на настолните машини и поддръжка на...

Premium Drupal Themes by Adaptivethemes