Methodia: Избирайки облачни технологии, компаниите не трябва да се „затварят в ъгъла”

Ноември 5, 2012 от Ваню Кръстев

Действително cloud computing средата дава възможност компаниите да се върнат назад и да поправят или пренаправят нещо, което първоначално не е било изчислено по правилния начин, но компании без стратегия за дългосрочното си развитие в тази област няма да постигнат нищо добро.

 

За всички е очевидно, че това, което в момента се прави от доставчиците в ИТ индустрията е свързано с концепцията за Cloud Computing и свързаните с нея публични, частни и хибридни инфраструктурни и софтуерни решения. В най-общия случай, когато става дума за публичен облак (Public Cloud), се описва доставката на информационни услуги от някоя публична компания, която предоставя ИТ ресурсите си на свои клиенти. Прекрсен пример за това е Amazon (като Amazon Elastic Compute Cloud– EC2), клауд услугите на Google или на много други компании. При моделa публичeн облак една компания си наема специфично място в cloud computing средата и започва да го използва като ИТ инфраструктура. В cloud computing средите на тези публични доставчици вече има и създадени имиджи на определени бизнес приложения – например ERP, CRM, HR приложение или определeна PaaS (Platform as a service).  По този начин бизнесът  може не само да  наеме определено клауд място, той вече може да  наеме и някакъв имидж на бизнес приложение, което да подкрепя процесите му. 

В центъра за данни на Methodia също могат да бъдат използвани подобни услуги – стандартизирани имиджи на Sugar CRM, VTiger CRM или на ERP и HR апликации на Open ERP. Така всяка една компания, която иска да се възползва от възможностите на Cloud Computing средата, може да си наеме стандартно CRM приложение с администраторски права, което да струва определена цена за потребител на месец. Буквално още на следващия ден той вече може да разполага с цялостно CRM приложение, което да започне да управлява. Предимствата са очевидни - тук не трябват инвестиции в хардуер и софтуер.

Обучението за работа с клауд бизнес приложението е допълнителна професионална услуга, която не зависи от това дали компанията ще предпочете частен или публичен облак. Конкретно Methodia предлага два основни пакета за обучение. Стандартизирания трейнинг предлага евтини обучения чрез предварително селектирана информация от доставчиците или производителите на продукта. Тук задължително трябва да подчертаем, че този метод на обучение учи как да се използва определена софтуерна система, но то не научва как да се извлекат оптималните резултати от нея спрямо спецификата на конкретната бизнес среда.  Затова вторият тип обучение на Methodia, което работи много по-добре за клиентите, е т.нар. практическо обучение (learning on the job). То е свързано с директна комуникация и практическа работа с ключовите ползватели на услугата и извършване на анализ на това как работи конкретният клиент и какви бизнес процеси иска да оптимизира. Когато те се почусвтват напълно комфортно при работата с облачното приложение, започват да работят сами с него. Образно казано, ако публичният облак е място, където компанията използва бизнес приложения on the web, частният облак е нещо по-различно. Ако някоя компания предпочете този модел, Methodia създава специфично виртуално пространство в центъра си за данни, което само по себе си поддържа специфичните й частни характеристики. Тук идеята е информационните системи и хардуерът да се изнесат във виртуално частно пространство, където те да се управляват по централизиран начин от доставчика на облачната услуга. Всъщност целта е да няма друга разлика в това една фирма да разполага с частен облак или да си хоства и управлява ИТ системите в собствения си офис, освен една – ако тя предпочете офиса си, поема всички отговорности по бекъп, резервираност, наличност 24 часа 7 дни в седмицата и всички останали елементи за поддържане на стандартен ъптайм. Частният облак прехвърля тези отговорности на външни професионалисти и центрове за данни, а клиентът си оперира в хардуерно пространство, напълно изчистено и оптимизирано за нуждите на конкретния бизнес.

 
 
 

Вход потребители

Топ новини

На 15 юни в Бизнес център „Земята и хората“ за втора поредна година ще се проведе SQL Server 2017 Discovery Day, където пред българските експерти от ИТ сферата официално ще бъде представен новият Microsoft SQL Server. На събитието, организирано от учебния център на Инспирит ЕООД - SQL Master Academy- посетителите ще могат да обменят опит и да обсъдят казуси от...

Образователната организация ERP Academy ще гостува на Софтуерния университет с безплатна лекция на тема: "Запознаване с BI и CRM". Събитието ще се проведе на 16 декември от 19 часа в зала Inspiration. Лектори ще бъдат Николай Миленков и Анастас Шопов.

Dell обяви новия си високопроизводителен и високоефективен тънък клиент Wyse 5060, който е лесен за внедряване и управление, предлага по-големи опции за сигурност и цялостна съвместимост на виртуалното работно място със Citrix, Microsoft и VMware. Създаден е за служители от индустриите на знанието, които изискват мощна производителност на настолните машини и поддръжка на...

Premium Drupal Themes by Adaptivethemes