Министър Московски подписа договорите за изграждане на електронната идентификация

Август 28, 2012 от itFORUM

Министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията Ивайло Московски подписа договорите с изпълнителите на дейности по проект „Подобряване на административното обслужване на потребителите чрез надграждане на централните системи на електронното правителство”.  Проектът е на стойност почти 12 милиона лева и се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от ЕС.

 

Проектът има за цел създаване на регистър за електронна идентичност на потребителите. Електронното ЕГН ще се съдържа в цифров носител и ще се ползва за удостоверяване на самоличността на притежателя на картата пред информационните системи на администрацията.

По думите на Ивайло Московски, липсата на електронна идентификация до момента е една от най-сериозните причини за слабото ползване на съществуващите електронни услуги и за липсата на мотивация в много организации да разработват цифров вариант на услугите, които предоставят. Министър Московски прогнозира, че поради очакваната поносима цена за получаване на електронна идентификация, реализацията на тази част от проекта ще ускори чувствително електронното управление. Електронната идентификация ще спести и милиони левове всяка година от това, че администрациите няма да правят физическа проверка на самоличността на своите клиенти.

Важна цел на проекта е изграждането на централизирана и интегрирана в администрациите система за организиране на обществени обсъждания и допитвания. Тя ще разшири гражданското участие в работата на администрациите.

Първите междинни резултати от работата на изпълнителите се очакват в края на 2012 година, а проектът ще продължи до август 2013 г. През следващата година ще бъде финализиран и най-големият проект, финансиран от ОПАК с 18 милиона лева - „Развитие на електронното обслужване по електронен път”. Неговата цел е да се обменя автоматично информация между различни регистри в администрациите, за да се спестяват време и средства. Всеки от нас ще може да поиска удостоверение от държавата или от общината след работно време и ще спести от транспорт и чакане по опашки, обясни министър Московски. Той добави, че вече са получени разработки, свързани с необходимите промени в законодателството в областта на електронното управление. Описани са и институциите, които първи разполагат с определен вид данни, което е предпоставка електронните системи да бъдат настроени автоматично да търсят информация в съответната база данни, а не това да се изисква от гражданина или фирмата. В момента експертите в Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията приемат работата от тази първа фаза, която е важна и за проекта за електронна идентификация.


 


Договори бяха подписани за следните дейности:

„Създаване на регистър за електронна идентичност на потребителите” с изпълнител „БОРИКА – БАНКСЕРВИЗ” АД;

„Надграждане на единната среда за обмен на електронни документи и внедряване на централна документооборотна система” - ДЗЗД АЙ  БИ ЕС БУЛ ЕС АЙ;

 „Изграждане на централизирана система за мониторинг и управление на информационната сигурност и оперативна съвместимост. Надграждане на националния портал на електронното управление с функциите на Единното звено за контакт” - „СТЕМО” ООД;

„Изграждане на централизирана и интегрирана в администрациите система за демократично ориентирано вземане на решения с участието на гражданите и бизнеса” - МАТЕРНА БЪЛГАРИЯ;

„Централизирана система за управление на комуникационната и хардуерна инфраструктура посредством прилагане на съвременни технологии, платформи и консолидация чрез виртуализация” - "КОМСОФТ” ООД”;

 „Разработване на унифицирани изисквания към центровете за съхранение на особено чувствителна информация в съответствие с изискванията за оперативна съвместимост и информационна сигурност” - " ТЕЛЕЛИНК” ЕАД;

„Оценка и контрол на качеството” -  „СИЕЛА НОРМА” АД.

 
 
 

Вход потребители

Топ новини

На 15 юни в Бизнес център „Земята и хората“ за втора поредна година ще се проведе SQL Server 2017 Discovery Day, където пред българските експерти от ИТ сферата официално ще бъде представен новият Microsoft SQL Server. На събитието, организирано от учебния център на Инспирит ЕООД - SQL Master Academy- посетителите ще могат да обменят опит и да обсъдят казуси от...

Образователната организация ERP Academy ще гостува на Софтуерния университет с безплатна лекция на тема: "Запознаване с BI и CRM". Събитието ще се проведе на 16 декември от 19 часа в зала Inspiration. Лектори ще бъдат Николай Миленков и Анастас Шопов.

Dell обяви новия си високопроизводителен и високоефективен тънък клиент Wyse 5060, който е лесен за внедряване и управление, предлага по-големи опции за сигурност и цялостна съвместимост на виртуалното работно място със Citrix, Microsoft и VMware. Създаден е за служители от индустриите на знанието, които изискват мощна производителност на настолните машини и поддръжка на...

Premium Drupal Themes by Adaptivethemes