МТИТС обяви търг за изграждане на платформа за електронна идентификация

Февруари 23, 2012 от itFORUM

Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията (МТИТС) обяви обществена поръчка заизпълнение на основните дейности по проект „Подобряване на административното обслужване на потребителите чрез надграждане на централните системи на електронното правителство”. Проектът е на стойност почти 12 милиона лева и  се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от ЕС. Това е вторият голям проект в областта на е-управлението, който се финансира с европейски средства и се изпълнява от МТИТС.

 

Реализацията на електронната идентификация на всички български граждани е една от основните задачи на проекта. Предвижда се системата да се използва за удостоверяване на самоличността пред институциите и при използването на електронни услуги, предоставяни от администрацията и бизнеса. Системата трябва да позволява да бъде свързана с използваните в Европейския съюз системи за идентификация като европейска карта за гражданите и европейска здравно-осигурителна карта.

Платформата трябва да поддържа два типа електронни подписи: неквалифициран, който ще се ползва за регистрация и квалифициран - за официални цели (примерно пред съдебната система или други държавни органи).

Услугата за електронна идентификация трябва да бъде вградена в карта с чип.

Една от дейностите на проекта е свързана и с разработване на платформа за текстови съобщения (SMS) между системата на електронното правителство и гражданите и бизнеса. Чрез нея администрацията ще изпраща уведомителни и напомнящи SMS съобщения и ще предоставя статистика в реално време за извършените транзакции.

Ще бъде създадена и централизирана система за обществено допитване, като един от механизмите за демократично ориентирано вземане на решения с участието на гражданите и бизнеса.

Документацията е разделена на осем обособени позиции:

№ 1: „Създаване на регистър за електронна идентичност на потребителите” на максимална стойност 2 022 733,33лв. без ДДС;

№ 2: „Надграждане на единната среда за обмен на електронни документи и внедряване на централна документооборотна система” – до 1 318 950,00 лв. без ДДС;

№ 3: „Изграждане на централизирана система за мониторинг и управление на информационната сигурност и оперативна съвместимост. Надграждане на националния портал на електронното управление с функциите на Единното звено за контакт” – до 2 024 178,50 лв. без ДДС;

№ 4: „Разработване на централна система за мобилна нотификация и информационно-справочна дейност за гражданите и бизнеса” 777 233,33 лв. без ДДС;

№ 5: „Изграждане на централизирана и интегрирана в администрациите система за демократично ориентирано вземане на решения с участието на гражданите и бизнеса” – до 1 474 700,00 лв без ДДС;

№ 6: „Централизирана система за управление на комуникационната и хардуерна инфраструктура посредством прилагане на съвременни технологии, платформи и консолидация чрез виртуализация” – до 774 616,67 лв. без ДДС;

№ 7: „Разработване на унифицирани изисквания към центровете за съхранение на особено чувствителна информация в съответствие с изискванията за оперативна съвместимост и информационна сигурност” -  753 750,00  лв. без ДДС;

№ 8: „Оценка и контрол на качеството” 354 166,67 лв. без ДДС

Офертите ще се приемат в рамките на 52 дни.

Очаква се до края на март да комисията да е готова с класирането на кандидатите по другия голям проект, който беше обявен в края на 2011 г. – „Развитието на административното обслужване по електронен път”, който е на стойност 18 милиона лева.

 
 
 

Вход потребители

Топ новини

На 15 юни в Бизнес център „Земята и хората“ за втора поредна година ще се проведе SQL Server 2017 Discovery Day, където пред българските експерти от ИТ сферата официално ще бъде представен новият Microsoft SQL Server. На събитието, организирано от учебния център на Инспирит ЕООД - SQL Master Academy- посетителите ще могат да обменят опит и да обсъдят казуси от...

Образователната организация ERP Academy ще гостува на Софтуерния университет с безплатна лекция на тема: "Запознаване с BI и CRM". Събитието ще се проведе на 16 декември от 19 часа в зала Inspiration. Лектори ще бъдат Николай Миленков и Анастас Шопов.

Dell обяви новия си високопроизводителен и високоефективен тънък клиент Wyse 5060, който е лесен за внедряване и управление, предлага по-големи опции за сигурност и цялостна съвместимост на виртуалното работно място със Citrix, Microsoft и VMware. Създаден е за служители от индустриите на знанието, които изискват мощна производителност на настолните машини и поддръжка на...

Premium Drupal Themes by Adaptivethemes