Немечек внедри системата за управление на дoкументи Docuware в община Гълъбово

Октомври 31, 2011 от itFORUM

С електронна система за документооборот Docuware се сдоби общинската администрация в Гълъбово.  Внедрителят - софтуерната компания Немечек - създаде и официален уебсайт  на общината и интегрира 3 кметства към процесите на електронно управление.  Като част от своите отговорности по изпълнение на проекта, Немечек осъществи  съпътстващи обучения на служителите  от общинската администрация и кметствата за работа с електронната система за документооборот. Проектът е осъществен по приоритетна ос „Качествено административно обслужване и развитие на електронното управление” на ОПАК.

 

„Бихме искали този проект да служи за пример. Вярваме, че внедряване на подобен вид системи  ще доведе до по-добра комуникация, както между институциите в България, така и в тяхната работа с гражданите и бизнеса.  Вярваме, че  внедряването  на добри международни практики  в частния и в публичния сектор в България ще допринесе за развитието на по-качествени услуги”, коментира Георги Абаджиев, бизнес консултант в Немечек България.

Очакваните  резултати  след  внедряването на  систематата  DocuWare  са свързани с  оптимизацията  на документооборота. Това ще доведе до  по-ефикасно използване на ресурсите на община Гълъбово. Като следствие от ефективното управление на информацията с Docuware, общината  ще се отличава с по-бързо и качествено обслужване на гражданите и бизнеса. 

В допълнение, дигитализирането на документооборота и предоставянето на електронни услуги  ще намали  значително  хартиените носители до ниво, което  съответства на  екологичните  норми  на  Европейския Съюз. Това неминуемо ще доведе и до намаление на разходите, които генерира община Гълъбово. 

Това е поредният проект, реализиран от Немечек България, в подкрепа на държавните институции и  превръщането им в съвременни структури с  електронно управление и услуги.  Сред  осъществените  проекти на Немечек в публичния сектор са  Народно събрание,  Министерство на правосъдието, Министерство на Културата, Столична община,  Народна библиотека.

Проект „ДА  -  Добра Администрация в община Гълъбово” се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския  социален фонд.

Немечек е софтуерна компания в Източна Европа, която предоставя високо ефективни решения в областта на разработване, продажби и внедряване на софтуерни продукти.

Компанията осъществява маркетинг, продажби, софтуерни разработки и консултантски услуги на територията на Европа, Азия, Африка, Северна и Южна Америка.  Docuware  е  интегрирана  система за електронен документооборот, която автоматизира процесите чрез управление на всякакъв вид документи и съхранението им в единна база данни.

 
 
 

Вход потребители

Топ новини

На 15 юни в Бизнес център „Земята и хората“ за втора поредна година ще се проведе SQL Server 2017 Discovery Day, където пред българските експерти от ИТ сферата официално ще бъде представен новият Microsoft SQL Server. На събитието, организирано от учебния център на Инспирит ЕООД - SQL Master Academy- посетителите ще могат да обменят опит и да обсъдят казуси от...

Образователната организация ERP Academy ще гостува на Софтуерния университет с безплатна лекция на тема: "Запознаване с BI и CRM". Събитието ще се проведе на 16 декември от 19 часа в зала Inspiration. Лектори ще бъдат Николай Миленков и Анастас Шопов.

Dell обяви новия си високопроизводителен и високоефективен тънък клиент Wyse 5060, който е лесен за внедряване и управление, предлага по-големи опции за сигурност и цялостна съвместимост на виртуалното работно място със Citrix, Microsoft и VMware. Създаден е за служители от индустриите на знанието, които изискват мощна производителност на настолните машини и поддръжка на...

Premium Drupal Themes by Adaptivethemes