Орлин Дочев, управляващ партньор и Петър Миленков, партньор бизнес развитие в Некст Консулт: ERP доставчиците не трябва да допускат „продажба на всяка цена“, защото това уронва престижа на тяхната професия и репутацията на ERP пазара като цяло

Юни 13, 2012 от itFORUM

Опасни ли са маркетинговите анонси за „бързотечно” внедряване на ERP система? Доколко е голяма опасността от внедряването на „кухи”, мимолетни ERP системи?

Когато има какъвто и да е маркетинг анонс, съветваме клиентите да зададат n+1 въпроса и да се опитат да разберат къде свършва маркетингът и къде започва реалността.

В момента протичат процедурите по определяне на изпълнител на ERP проектите. Какви биха могли да бъдат капаните около успешното приключване на тези тръжни процедури?

С цел избягване на капани от всякакъв характер съветваме бенефициентите да разработят професионално документацията си за избор на система и внедрител/доставчик и да отделят време за предварителен контрол от страна на управляващия орган. Професионално разработена документация означава не само добре оформени документи от гледна точка изискванията на програмата, но и детайлни изисквания към функционалностите на решенията, които се купуват, съобразени с реалните нужди на клиента. За съжаление в сферата на ERP системите евроконсултантите и клиентите не притежават необходимия опит и познания, които да им позволят да се справят сами с тази задача. Необходими са специфични знания относно бизнес процесите и възможностите на ERP системите, каквито притежават компании като Некст Консулт.

Какви са вашите препоръки към Изпълнителната агенция за малки и средни предприятия като договарящ орган в процеса на изпълнение на одобрените ERP проекти?

Единствената препоръка, която можем да дадем на МИЕТ в момента, е да се ускорят необходимите стъпки по процедурата, които да дадат възможност на бенефициентите да преминат към внедряване на системите колкото се може по-бързо. В тази връзка и всички действия оттук нататък, които са в компетенцията на МИЕТ, трябва да бъдат извършвани в максимално кратки срокове, за да не се забавя цялостният процес.

Върху осигуряването на кой ключов човешки ресурс трябва да акцентират клиентите за по-успешно внедряване на ERP система?

Акцентът трябва да бъде поставен върху времевия ресурс на ключовия човешки ресурс. Трябва да се създаде организация на работа, която да позволи на ключовите хора в една компания да съвместяват работата си по проекта за внедряване на ERP системата с обичайните си задължения от гледна точка на ролята, която имат в съответната компания. В МСП обикновено мениджърският екип е изключително натоварен и внедряването на ERP система представлява значително допълнително натоварване, което трябва да се вземе под внимание, за да се гарантира успехът на проекта.

Кои са трите най-основни неща, които трябва да знаят клиентите, т.е. АБВ-то в процеса на внедряване на ERP система?

Анализ на реалните потребности и вземане на важни решения за бизнес процесите от гледна точка бъдещото внедряване на ERP система.

Дефиниране на задание, което коректно отразява всички специфики на бизнеса и бъдещото състояние на бизнес процесите след внедряването на ERP системата.

Стриктно управление на проекта и контрол на качеството на внедряване, което гарантира, че внедрената система отразява спецификите на компанията и дава конкурентно преимущество на клиента.

Вашият поглед – ще успеят ли фирмите с одобрени ERP проекти да осигурят финансирането им, за да може то да им бъде възстановено след техния край?

Надяваме се, че ще успеят. Важно е да се каже, че ако виждат, че не могат да осигурят такова финансиране, трябва да се откажат от изпълнение на проектите и да дадат възможност на компании от резервния списък да заемат тяхното място и да реализират проекта.

 
 
 

Вход потребители

Топ новини

На 15 юни в Бизнес център „Земята и хората“ за втора поредна година ще се проведе SQL Server 2017 Discovery Day, където пред българските експерти от ИТ сферата официално ще бъде представен новият Microsoft SQL Server. На събитието, организирано от учебния център на Инспирит ЕООД - SQL Master Academy- посетителите ще могат да обменят опит и да обсъдят казуси от...

Образователната организация ERP Academy ще гостува на Софтуерния университет с безплатна лекция на тема: "Запознаване с BI и CRM". Събитието ще се проведе на 16 декември от 19 часа в зала Inspiration. Лектори ще бъдат Николай Миленков и Анастас Шопов.

Dell обяви новия си високопроизводителен и високоефективен тънък клиент Wyse 5060, който е лесен за внедряване и управление, предлага по-големи опции за сигурност и цялостна съвместимост на виртуалното работно място със Citrix, Microsoft и VMware. Създаден е за служители от индустриите на знанието, които изискват мощна производителност на настолните машини и поддръжка на...

Premium Drupal Themes by Adaptivethemes