Стефан Янчовичин, FTS: ERP под наем – следващата логична крачка

Ноември 18, 2010 от itFORUM

Моделите на софтуер под наем или софтуер като услуга следват световната тенденция, която вече намира отражение и в България. В глобален мащаб като основни причини за все по-масовото им предпочитане пред закупуването на лицензи се спрягат настоящата икономическа обстановка, както и зрелостта на пазара за предлагането на софтуер под наем. Твърди се, че ERP система под наем ще улесни малките и средните предприятия, давайки им възможност да заменят инвестиции с текущи разходи. Оптималното управление на ресурсите в тези организации може да се окаже ключово за оцеляването и утвърждаването им на пазара. Възможността да разполагат със система за управление на бизнеса, без това да натоварва бюджета им, ще спомогне много за оптимизирането на разходите, коментира Стефан Янчовичин, мениджър продажби в компанията FTS. Наскоро тя заедно със своите западноевропейски и американски партньори започна да предлага този нов за българския пазар модел.

 

Архитектура, ориентирана към услуги (SOA)и софтуера като услуга (SaaS) – явно това е тенденцията, която се очертава в предлагането на бизнес софтуер. Можем ли образно да кажем, че идва краят на ERPсистемите като продукт и начало на ERP като услуга?

Не можем да говорим за край на ERP системите като продукт, но със сигурност можем да говорим за начало на ERPи изобщо на софтуера като услуга (S+S). За нас е важно да предложим алтернатива на компаниите в България. Тя е подходяща както за големи, така и за малки и средни компании.Една от ползите на ERP като услуга е, че ще освободи ИТ мениджърите от рутинните ежедневни операции по поддръжката и ще даде възможност да се фокусират върху ИТ стратегията на компанията. При по-малките организации отпада ангажиментът на мениджмънта за създаване и поддръжка на инфраструктура за нуждите на ERPсистемата.

За малките фирми е трудно да поддържат добре подготвен ИТ персонал, който да следи развитието на новите технологии и да участва в поддръжката на ERP. А и това са специалисти, които изискват много високо заплащане. Софтуерът като услуга в частта хостване на ERPсистемата, т.е. използване на външен дейта център, излиза по-евтино и по-сигурно. Еднократният разход за този вид услуга притеснява по-малко потребителите, отколкото постоянните разходи, свързани с поддръжката на персонал, консумативи и т.н.

Да се предлага софтуер като услуга не е уникална идея, по-скоро е логичната следваща крачка в развитието на бизнес приложенията. Готови ли са малките български компании, узряха ли те за този тип предложения?

Софтуерът като услуга тепърва прохожда в България и нашата цел е да сме едни от първите, които ще представят на българските компании S+S модела за ERP системите. Доколко те са узрели за такъв тип предложения е трудно да се каже, но със сигурност са отворени да чуят всяка идея, която би повишила ефективността им. Вече имаме клиенти, с които още преди половин година започнахме да говорим в тази насока и които вече са готови да се възползват от S+S.

Първоначално ние самите мислехме да направим собствен център за данни, но това щеше да ни отдалечи от основната ни дейност – поддръжката на внедряваните от нас ERPсистеми. В крайна сметка предпочетохме партньорство със сертифицирани дейта центрове.

Когато говорим за ERP лицензи, те се закупуват за конкурентен или поименен потребител. С други думи, ако са платени пет лиценза за конкурентни потребители, само петима служители могат едновременно да работят със системата -шестият ще може да работи, ако един от тези пет излезе от нея. При поименните лицензи става въпрос за броя на лицата, които са регистрирани за достъп до ERPсистемата. Едно уточнение - когато говорим за ERP под наем, потребителите са поименни.

 
 
 

Вход потребители

Топ новини

На 15 юни в Бизнес център „Земята и хората“ за втора поредна година ще се проведе SQL Server 2017 Discovery Day, където пред българските експерти от ИТ сферата официално ще бъде представен новият Microsoft SQL Server. На събитието, организирано от учебния център на Инспирит ЕООД - SQL Master Academy- посетителите ще могат да обменят опит и да обсъдят казуси от...

Образователната организация ERP Academy ще гостува на Софтуерния университет с безплатна лекция на тема: "Запознаване с BI и CRM". Събитието ще се проведе на 16 декември от 19 часа в зала Inspiration. Лектори ще бъдат Николай Миленков и Анастас Шопов.

Dell обяви новия си високопроизводителен и високоефективен тънък клиент Wyse 5060, който е лесен за внедряване и управление, предлага по-големи опции за сигурност и цялостна съвместимост на виртуалното работно място със Citrix, Microsoft и VMware. Създаден е за служители от индустриите на знанието, които изискват мощна производителност на настолните машини и поддръжка на...

Premium Drupal Themes by Adaptivethemes