Телекомуникационни компании се оплакват от държавен рекет

Ноември 16, 2010 от admin

Държавата създава сериозни затруднения в развитието на услугите за достъп до интернет и телевизия в България. Зад тази позициция застанаха компаниите от Сдружението за електронни комуникации (СЕК), Сдружението на независимите интернет доставчици (СНИД) и Асоциацията на българските кабелни оператори (АБКО).

Според тях те не могат да осъществяват нормално дейността си поради несъвършенно законодателство, прекалена усърдност на контролиращия орган, произволно тълкуване на закона и безразборно облагане с такси от някои местни администрации. Браншовите организации считат, че всички тези дейности граничат с рекет и са недопустими.

„Ние считаме, че не е налице държавна воля за разрешаване проблемите  на предприятията, които предоставят  услуги от национално значение, което довежда до  нарушение на конкурентната среда и накърняване на правата и законовите  интереси на предприятията  от сектора на телекомуникациите и в крайна сметка  нарушава основни права на всички потребители в България”, се казва в съобщение до медиите.

България е на четвърто място по качество на широколентовия интернет в света,  показва изследване на университетите в Оксфорд и Овиедо, проведено през октомври 2010 г. Според обобщените данни на тестовете, които се провеждат в сайта Speedtest.net, България заема седмо място по скорост на интернет връзката, която имат потребителите в страната. Средната скорост на връзка към световната мрежа, която имат българите, е изчислена на 17.55 мегабита в секунда. И същевременно по данни на 14-ия годишен доклад на Европейската комисия, степента на проникване на широколентовия достъп в България е една от най-ниските в Европейския съюз – едва 11,2% към януари 2009 г.

Една от основните причини за отчетеното ниско проникване са неимоверно затруднените възможности за изграждане на собствена инфраструктура. Съществуват много пречки – честа липса на съгласие от страна на общините да предоставят право на преминаване през съответните общински имоти, липса  на възможност за преминаване през частни имоти, висока цена на отстъпеното право на преминаване, когато то е свързано с частен имот, незаконно събиране на такси за преминаване (кръстени по друг начин) от общинските администрации.

Интернет и кабелните доставчици смятат, че съществува правна несигурност и неяснота по отношение изграждането на собствена инфраструктура и нерегламентирано високи цени за право на преминаване, което довежда до ограничаване на възможностите на оператора да изгражда и ползва своя инфраструктура подземно. Някои от общините изобщо не знаят, че са длъжни да предоставят правото на преминаване безвъзмездно.

 На следващо място са налице изключително тежки проблеми, които възпрепятастват подземното полагане на инфраструктура и това са – високи  цени на право на преминаване, липса на точна регламентация в общините по повод  на частни и публични имоти и общинска собственост. Налице е и незаинтересованост на общините във връзка с конкретните проблеми, които възникват пред  операторите.

 

Предложения за законодателни промени:

1. Промени в ЗУТ - над 20 промени, подробно описани в писмо до МРРБ с входящ номер 31-03-19 от 19.03.2010 г., най-важните сред които са:  При повреди на подземните мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура, които трябва да бъдат отстранени незабавно, които налагат разкопаване на улични и тротоарни настилки и вътрешно-квартални пространства и при които се извършват единствено възстановителни работи, експлоатационното дружество може да започне работите веднага,без да е необходимо да получи разрешение за строеж, като уведоми за това съответната общинска администрация; предложения във връзка с премахване на изискването за издаване на отделно разрешение за изтегляне на всеки един кабел в собствена или чужда съществуваща канална мрежа, като по този начин се улеснява и ускорява възможността за предприятията да ползват изградените канални мрежи на други предприятия (и в частност тази на БТК).

2. Промени в ЗЕС – да отпадне чл. 286 от Закона за електронните съобщения  (ЗЕС), тъй като систематичното място на уредбата на въздушното изграждане на кабелни електронни съобщителни мрежи следва да е в Закона за устройство на територията (ЗУТ), а не в Закона за електронните съобщения (ЗЕС), тъй като правилата за изграждането на електронните съобщителни мрежи следва да се уреждат в един закон, който да обхваща цялата материя.

3. КРС да приеме най-после Общите условия за използване на каналната мрежа на

БТК.

4. КРС да се включва активно в законодателните инициативи с предложения и подкрепа на решения, свързани с постигане основните цели и принципи на ЗЕС, записани в чл.4(1), а именно: да се създават необходимите условия за развитие на конкуренцията при осъществяване на електронни съобщения, като се предотвратява изкривяването или ограничаването на конкуренцията в сектора на електронните съобщения; да се насърчават инвестициите в инфраструктурата; да се подпомага развитието на вътрешния пазар на електронни съобщения, като се отстраняват евентуални пречки при осъществяването на електронни съобщения и се третират равнопоставено предприятията, осъществяващи електронни съобщения при наличието на еднакви условия.

5. Сдружението на общините да съдейства за разрешаване на конкретни проблеми и практики, които съществуват и съществено спъват дейността на оператори.

 
 
 

Вход потребители

Топ новини

На 15 юни в Бизнес център „Земята и хората“ за втора поредна година ще се проведе SQL Server 2017 Discovery Day, където пред българските експерти от ИТ сферата официално ще бъде представен новият Microsoft SQL Server. На събитието, организирано от учебния център на Инспирит ЕООД - SQL Master Academy- посетителите ще могат да обменят опит и да обсъдят казуси от...

Образователната организация ERP Academy ще гостува на Софтуерния университет с безплатна лекция на тема: "Запознаване с BI и CRM". Събитието ще се проведе на 16 декември от 19 часа в зала Inspiration. Лектори ще бъдат Николай Миленков и Анастас Шопов.

Dell обяви новия си високопроизводителен и високоефективен тънък клиент Wyse 5060, който е лесен за внедряване и управление, предлага по-големи опции за сигурност и цялостна съвместимост на виртуалното работно място със Citrix, Microsoft и VMware. Създаден е за служители от индустриите на знанието, които изискват мощна производителност на настолните машини и поддръжка на...

Premium Drupal Themes by Adaptivethemes