Трансформация на телеком услугите

Септември 11, 2014 от Благой Благоев

Спадането на приходите на големите телекомуникационни оператори е тенденция, която по-скоро се определя от променената структура на този пазар, а не от спада в броя на клиентите. Конкурентния натиск намалява цените на телекомуникационните услуги и поради това операторите са принудени непрекъснато да променят и усъвършенстват своята инфраструктура и да добавят нови услуги, за да запазят приходите си. Това  са част от изводите, които можем да направим по отношение на пазара на телекомуникационни услуги у нас. 

 

В много близкото минало видяхме как локалните телекомуникационни играчи не можаха да се справят с предоставянето на конкурентни предложения към крайните си клиенти, защото не постигнаха глобално присъствие. Това бе и една от причините за консолидация на участниците на пазара, която видяхме. Тези процесите на сливания и придобивания се определяха от задължителното условие за непрекъснато развитие на различни видове бизнес модели, търсещи приходи чрез предлагане на мултимедийно съдържание. У нас консолидацията и придобиванията се извършиха преди всичко чрез външни инвестиционни фондове и първоначално обхващаха кабелните оператори, след което и интернет доставчиците.  

Понастоящем в страната съществуват много предприятия, които продават телекомуникационни услуги (по-голямата част от тях не са български), а развитието на развлекателната индустрия е от онези все по-очевидни процеси, които са с голям потенциал за приходи на телекомуникационния пазар. Развитието на национално значимите телекомуникационни оператори, които притежават исторически изградени мрежи и бизнес модели, понастоящем се определя от натискъана алтернативните играчи, пробиващи с нови технологии или услуги като например LTE (Long Term Evolution).   

Парите за развитие на телекомуникационния пазар идват от собствени или външни инвестиции, както и от приходи от услуги, което у нас предопределя съществуването на алтернативни телекомуникационни играчи. Инвестициите от този клас обаче са с редица ограничания, поради това бяхме свидетели как други видове бизнеси се опитваха да навлизат на пазара на телекомуникационни услуги. Това са играчи с изключително големи капиталови разходи, като петролни и газови компании.  

Някои от проблемите при този клас инвеститори бяха, че те не разбират бизнес модела на предлагане на телекомуникаци услуги, който е коренно различен от останалите. В това отношение рисковете при инвестиране в нови технологии не са в тяхната зрялост, а в това, че инвеститорите не отчитат какви предимства им носят тези технологии спрямо конкретния бизнес модел.   Следващият риск е, че когато се вземат инвестиционни решения, се мисли за закупуването на най-добрата технология, а не за за това кой ще си похарчи парите за новата телекомуникационна услуга. Стремежът към придобиването на най-добрата технология се улеснява и от големите производители на телекомуникационно оборудване, които предоставят на операторите много сериозни гратисни периоди в плащанията за закупените технологии (например до 2 години).  

 
 
 

Вход потребители

Топ новини

На 15 юни в Бизнес център „Земята и хората“ за втора поредна година ще се проведе SQL Server 2017 Discovery Day, където пред българските експерти от ИТ сферата официално ще бъде представен новият Microsoft SQL Server. На събитието, организирано от учебния център на Инспирит ЕООД - SQL Master Academy- посетителите ще могат да обменят опит и да обсъдят казуси от...

Образователната организация ERP Academy ще гостува на Софтуерния университет с безплатна лекция на тема: "Запознаване с BI и CRM". Събитието ще се проведе на 16 декември от 19 часа в зала Inspiration. Лектори ще бъдат Николай Миленков и Анастас Шопов.

Dell обяви новия си високопроизводителен и високоефективен тънък клиент Wyse 5060, който е лесен за внедряване и управление, предлага по-големи опции за сигурност и цялостна съвместимост на виртуалното работно място със Citrix, Microsoft и VMware. Създаден е за служители от индустриите на знанието, които изискват мощна производителност на настолните машини и поддръжка на...

Premium Drupal Themes by Adaptivethemes