Разпространи съдържаниеФокус

Цената за стареенето на ИТ инфраструктурата

Вторник, 10 Декември, 2013 - 12:30

Aко преходът към новите технологии е бил отсрочен твърде дълго, след това идва време, когато качеството на работа на хардуерната система и ефективността на разходите около нея спадат далеч зад разходните нива, които днес се предлагат от повечето производители на пазара.

Четири сценария за развитието на информационните технологии в Югоизточна Европа до 2025 година

Четвъртък, 28 Ноември, 2013 - 15:29

Четири сценария за развитието на дигиталното съдържание и информационните технологии в Югоизточна Европа до 2025 г. бяха създадени от специалисти от осем страни от региона. Сценариите разглеждат различни аспекти и фактори, които биха могли да повлияят на технологичния сектор.

SLA в изчислителните облаци: наличност срещу представяне

Понеделник, 25 Ноември, 2013 - 14:54

Доставчиците на изчислителни облаци обикновено имат гаранции за наличността на услугите си. Някои доставчици са готови да дадат 100% ъптайм. От друга страна обаче, гаранциите за добро изпълнение са по-трудни за формулиране. Определянето на подобен вид гаранции може да бъде трудна задача и всъщност е една неизследвана територия в света на cloud computing.

Динамичните ИТ архитектури – по-добрата стиковка с бизнес изискванията

Понеделник, 18 Ноември, 2013 - 09:41

Мащабируемите ИТ архитектури, които глобалните ИТ доставчици предлагат, обещават и по-ниски разходи за придобиване и инсталация, и всичко това - съобразено с динамиката на конкретния бизнес посредством по-цялостен подход към виртуализацията и облака.

Шест мита за трансформацията на центъра за данни

Понеделник, 11 Ноември, 2013 - 12:28

От всички пречки, стоящи на пътя на успешната трансформация на центровете за данни, дезинформацията може да бъде най-голямата. Като се има предвид и че трансформацията на центровете за данни е един от най-важните ИТ проблеми, е добре правилните решения да се вземат въз основа на оборването на няколко големи мита.

Мобилността е безапелационна, а социалните инструменти пожелателни

Сряда, 23 Октомври, 2013 - 23:26

Възможността за реализиране на маркетингови кампании и реални продажби чрез мобилния канал е нещо „реално“ и компаниите полагат усилия да завладеят тази сфера. Обикновено самият факт, че потребителят е посетил специално оптимизираната версия на уеб страницата на компанията, вече означава наличие на някаква форма на интерес.

ГИС - мощен инструмент за анализ на пазара

Понеделник, 14 Октомври, 2013 - 14:48

Понастоящем най-важното послание на ГИС индустрията е, че в момента съществуват и ще продължават да се развиват много ГИС услуги, които могат да бъдат достъпни както в рамките на предприятието, така и през уеб.

Premium Drupal Themes by Adaptivethemes