Софтуер като услуга

Теми във фокус

Напоследък компаниите разбират, че големият резерв, който имат за оптимизация се крие в подобряване на вътрешните процеси за управление и поддръжка на ИТ услугите, както и в по-доброто управление на външните доставчици на услуги.
Повечето публични PaaS, които се използват през последните няколко години, представляват нещо като сянка на „истинските“ ИТ. Частните PaaS предоставят на бизнеса възможност за достъп до технология, върху която да изгражда критични бизнес приложения, които да са на 100% под негов контрол. Поради тази причина пазарът на частни PaaS е нараснал през последните няколко години.
Утопията, в която софтуерни и хардуерни производители иновират върху основата на общи стандарти, интерфейси и други неща, които да правят така, че всичките им продукти да работят добре заедно, не се случи. Оперативната съвместимост и интеграцията не отшумяха като проблем, за да могат да се развиват алтернативни модели за печелене на пари. 

Новини

Глобалните приходи от предоставянето на софтуер като услуга (SaaS – Software as a Service) през тази година се очаква да нараснат с 21% в сравнение с 2015 г., достигайки 108 млрд. щ. долара., а до 2018 г. 59% от общата натовареност на т.нар....
Програмата е отворена за екипи с иновативни бизнес идеи, които ще получат безплатно работно място, обучителна програма, обхващаща всички направления при стартиране на бизнес, качествена менторска програма, връзка с акселератори и инвеститори,...
Бизнес Процесор се хоства в център за данни и се предоставя като услуга, съобразена с отделните организационни специфики за обмяна и контрол на счетоводна информация.
Решението HP As-a-Service Solution за SAP HANA комбинира софтуерния лиценз SAP HANA с хардуер и постоянна поддръжка в цялостно решение, представено в разходо-ефективен модел за услуга под наем.
SugarCRM е софтуер номер две за последните две години в класа CRM системи и върху него работят около 30 000 програмисти.

Анализи

Съхраняването на големи количества информация в локална мрежа (Local Area Network- LAN) е скъпо начинание.Необходимите устройства за това - файлови сървъри, Storage area network (SAN), Network-attached storage(NAS)и т.н. - осигуряват добра производителност и капацитет, но въпреки това си имат и своите недостатъци.  Те са...
От години организациите, независимо от размера им, страдат от непредвидените разходи, съпътстващи внедряването и поддържането на различните традиционни софтуерни приложения, които би трябвало да им донесат по-голяма производителност и повече приходи. Напоследък нова вълна от Web базирани услуги си прокарват път, изпреварват традиционния софтуер...
Според анализатора Gartner през тази година се очаква приходите от софтуера като услуга (Software as a Service - SaaS) да достигнат 8 милиарда долара, което е 21,9 процентно увеличение спрямо 2008-а година, когато се равняваха на 6,6 милиарда. Прогнозите са пазарът на SaaS да продължи да расте до 2013-а, когато се очаква приходите от SaaS пазара...
Усложняването на ИТ отделите е сред водещите проблеми на ИТ директорите. Софтуерът като услуга обещава да намали сложността, като същевременно подобри услугите и намали разходите. Но съществуват и рискове – повечето  от компаниите не са определили подход за употребата на SaaS. Залогът и големият брой потребители изискват създаването на...

Интервю

В края на март 2010 г. в София се проведе форум на американския разработчик на аналитичен бизнес софтуер SAS, организиран от Saga Technology. Основен лектор на събитието бе Марк Тор, директор „Глобални технологични практики“ в SAS, според когото организациите, които проявяват страх от промените, по всяка вероятност ще напуснат пазара...
Моделите на софтуер под наем или софтуер като услуга следват световната тенденция, която вече намира отражение и в България. В глобален мащаб като основни причини за все по-масовото им предпочитане пред закупуването на лицензи се спрягат настоящата икономическа обстановка, както и зрелостта на пазара за предлагането на софтуер под наем.
Premium Drupal Themes by Adaptivethemes