Съхранение на данни

Тук ще намерите новини, анализи и теми във фокус, свързани със съхраняването, възстановяването и архивирането на данни. Директорията е посветена на типовете архивиране, дизайна, внедряването, наблюдението, управлението, подсигуряването и поддържането на фирмените хранилища с информационни ресурси. Темата включва дискови, SSD и лентови сторидж технологии, съхранение на данните онлайн, Storage Area Networks (SAN), Network Attached Storage (NAS), ISCSI и Fibre Channel технологии. Допълнително ще можете да се запознаете със софтуер за управление на съхранението, управлението на бази данни и технологии за дедупликиране и виртуализация на много сторидж доставчици.

Тема във фокус

Напоследък компаниите разбират, че големият резерв, който имат за оптимизация се крие в подобряване на вътрешните процеси за управление и поддръжка на ИТ услугите, както и в по-доброто управление на външните доставчици на услуги.
Мащабируемите ИТ архитектури, които глобалните ИТ доставчици предлагат, обещават и по-ниски разходи за придобиване и инсталация, и всичко това - съобразено с динамиката на конкретния бизнес посредством по-цялостен подход към виртуализацията и облака.
Интересът при хостинга е заради бурното развитие на електронната търговия, интернет услугите, фейсбук приложенията и увеличаващите се изисквания към сайтовете на фирмите    
В момента без съмнение може да се заключи, че все повече устройства генерират все по-големи обеми от данни. Накратко, така може да се опише тенденцията, наречена „Big data“, която все повече се превръща в любима дъвка на маркетинг специалистите и търговците (по подобие на клауд компютинга, преди няколко години). И няма как да не е така.
Когато се говори за решения за малки и средни компании, често погрешно се мисли, че те са коренно различни системи от тези, предназначени за големите бизнеси. Всъщност може да се заключи, че нуждите на една компания са същите като тези на една голяма корпорация. Разликата е само в обема.

Новини

Днес никоя компания не може да си позволи да има проблеми с нейните данни. Но и никоя компания не е застрахована от това данните да бъдат загубени, повредени и дори унищожени. Тогава спасението е в резервните копия – не само надеждно...
AMD съобщи за иновационен проект в областта на високопроизводителните изчислителни среди (HPC). Компанията осигурява над 1,5 пета FLOPS производителност с графични процесори AMD FirePro S9150. Компютърната мощ е в подкрепа на изследванията по...
В изпълнение на ангажимента да промени сторидж индустрията, Dell обяви нов корпоративен клас Dell Storage all-flash array (AFA) блейдови конфигурации с цени, стартиращи от 25 хиляди долара и налични на глобално ниво. Така Dell започва да предлага...
Сирма Солюшънс на практика е една от шестте компании, които ще предлагат тези комплексни корпоративни решения на българския пазар.
Технологията Elastic Storage е в състояние да намали разходите за съхранение на данни до 90%.
IBM обяви нови предложения за System z, които ще предоставят на клиентите платформа за бързо разработване и стартиране на мобилни приложения и пълната им интеграция с основните бизнес процеси и данни.

Анализи

37% от анкетираните са отговорили, че управлението на взаимоотношенията с крайния потребител е било тяхното най-значимо бизнес предизвикателство.
Какво наистина се случва с цените на продуктите за съхранение? Как управлението на съхраняваната информация или неговата липса влияят на центъра за данни? Кога SAN е правилната стратегия? Според анализатора Gartner това са едни от ключовите въпроси и реални предизвикателства, стоящи пред ИТ мениджърите, когато взимат решения за сториджа.
Проучването 2011 IBM Tech Trends Report показва, че облачните технологии са част от мобилната стратегия на 51% от анкетираните ИТ специалисти.
За сторидж мениджърите бекъпът все още е рискована операция. Тук ще разгледаме пет често срещани проблема, които са дразнещи и потенциално опасни, но биха били по-малко обременителни за вас, стига да използвате следните прости процедури за повишаване надеждността и бързината на вашия бекъп. Kъртис Престън 

Интервю

Едно от основните неща, които трябва да се случат в ранните фази на възприемането на клауд компютинга, е да се отработят новите начини на мислене и подходи, свързани с виртуализацията. Компаниите от Югоизточна Европа засега изчакват, за да могат да се възползват от опита на западните си колеги и техните най-добри практики.
Възможността да се намали наполовина необходимото дисково пространство за съхранение на данните на компанията не е без значение. Михаил Павлов, мениджър системи за съхранение на данни в HP България,  разказва повече за възможностите за нейното съхранение, които компанията предлага.  
Premium Drupal Themes by Adaptivethemes