Разпространи съдържаниевиртуализация

Sun пусна Open Source-проект за виртуализация на xVM Server

Вторник, 23 Ноември, 2010 - 14:23

Компанията Sun Microsystems пусна нов Open Source-проект, ориентиран към подобряване на възможностите за виртуализация на Sun xVM Server - xVMserver.org. Анонсирането тези дни на  xVMserver.org е във връзка с инициативата на  Sun за създаване на ново Open Source-общество на основата на виртуализационното програмно осигуряване Sun xVM Server.

Интервю: Арун Чандрамохан, анализатор от IDC CEMA

Вторник, 23 Ноември, 2010 - 14:17

"Първоначалната цена, която трябва да платят компаниите, за да се възползват от виртуализацията, не може да се сравнява с цената, която те плащат, за да поддържат и работят със собствената си информационна система", споделя анализаторът.

Виртуализацията е еволюционна стъпка по пътя към частния облак

Сряда, 3 Ноември, 2010 - 11:29

 

Увеличават се компаниите, които твърдо са поели по пътя на виртуализацията. Според анализатора Gartner обаче едно ключово предизвикателство, което трябва да решат е нуждата от по-голям брой виртуализирани сървъри, за да могат да се радват по-пълноцено на очакваните предимства. Въпреки че повече от 80 на сто от предприятията разполагат и изпълняват план за въвеждане на виртуализиращи технологии, до края на годината едва около една четвърт от сървърната обработка ще става на виртуализирани машини. Вероятно това е една от причините от анализатора да заключат, че

Някои предизвикателства при виртуализацията на мрежите

Сряда, 6 Октомври, 2010 - 14:40

Виртуализацията на ИТ ресурсите е тема, която все още навлиза в полезрението на българските фирми. Предпазливостта им е продиктувана от онзи стар обичай, при който винаги се изчаква първо някой да „изгърми” (или пък обратното - да остане доволен) и чак тогава да започне да се оглежда за доставчици, които да внедряват новата технология.

Посоките в търсенето и предлагането на колокация в дейтацентровете са устремени нагоре

Понеделник, 15 Март, 2010 - 00:00

По данни на IDC печалбите от продажби на сървъри за четвъртото тримесечие на миналата година са намалели с 3,9%, достигайки 13 млрд. долара, спрямо същия период на 2008-а. Въпреки че това е било шестото поредно тримесечие, белязано от низходяща графика, според анализаторите резултатите от него са по-добри спрямо предходното.

Premium Drupal Themes by Adaptivethemes