Разпространи съдържаниеe-invoice

Борика-Банксервиз: Постигнете повече ефективност с електронно фактуриране

Четвъртък, 3 Април, 2014 - 10:09

С eFaktura.bg вашият бизнес може да влезе в 21 век, като дигитализирате търговските процеси и по този начин осигурите на вашата компания конкурентни предимства.

„Биосферата“ на е-фактурирането е по-различна от останалия бизнес софтуер

Четвъртък, 4 Юли, 2013 - 09:12

Много ИТ трансформации изискват сложно планиране и многопластово изпълнение за осъществяване на промяната. Електронното фактуриране е вид иновация, която, ако се приеме от един бизнес, има незабавен ефект върху друг.

Започнете проект за възприемане на електронното фактуриране проактивно

Четвъртък, 7 Февруари, 2013 - 10:21

За огромно мнозинство е-фактурирането е първата стъпка към електронната верига за доставки. Ето защо много организации започват с "царицата на всички съобщения" - електронната фактура. 

Възможностите на електронното фактуриране у нас

Сряда, 6 Юни, 2012 - 14:48

За повечето бизнес организации вече е очевидно, че електронната фактура е следващата стъпка в автоматизацията на търговските процеси. Електронното фактуриране е с огромен потенциал за много по-добро разпределение на работната сила и премахване на ниската производителност и насочване на човешкия ресурс към дейности с пряка полза за фирмата. 

Eлектронните подписи - доказано и предпочитано решение

Вторник, 13 Декември, 2011 - 13:06

Използването на електронен подпис от физически и юридически лица е правопропорционално на броя на възможностите за неговото прилагане. Понастоящем е очевидно, че тези възможности бързо се увеличават. 

Дигиталната икономика върви с дигитално фактуриране

Понеделник, 4 Юли, 2011 - 13:41

Желанието на Европейската комисия е електронното фактуриране да стане преобладаващ метод за фактуриране в Европа до 2020 г. В края на миналата година тя съобщи, че засега изпращането и получаването на електронни фактури все още е твърде сложно и скъпо,  особено за малките и средните предприятия  (МСП).

E-фактури ще въвежда у нас британската компания ОВ10

Сряда, 24 Ноември, 2010 - 12:52

На българския пазар се готви да навлезе британската компания ОВ10, един от лидерите в предоставянето на услуги, свързани с електронно фактуриране. Дружеството Paperless ще бъде представител на компанията у нас. То вече води преговори с няколко вериги магазини, както и с Националната агенция за приходите. 

Premium Drupal Themes by Adaptivethemes