Разпространи съдържаниеeFaktura.bg

Борика-Банксервиз: Постигнете повече ефективност с електронно фактуриране

Четвъртък, 3 Април, 2014 - 10:09

С eFaktura.bg вашият бизнес може да влезе в 21 век, като дигитализирате търговските процеси и по този начин осигурите на вашата компания конкурентни предимства.

10% увеличение на печалбите през 2012-та обяви БОРИКА – БАНКСЕРВИЗ

Четвъртък, 16 Май, 2013 - 11:58

Според компанията голям принос за това имат платежните системи – БИСЕРА6 е обработила 3,4% повече междубанкови плащания при нарастване на средната сума на превод с 9,1%. Ръстът в броя на транзакциите през БИСЕРА7-EURе над 300% спрямо 2011 г.

Premium Drupal Themes by Adaptivethemes