Разпространи съдържаниеGISaaS

Форумът „Земята под око“ разисква географските информационни системи в контектса на cloud computing технологиите

Понеделник, 12 Декември, 2011 - 12:53

Мрежата „Земята под око“ вече предоставя инструменти за създаване на карти, достъп до хиляди готови за използване карти и масиви от данни и възможности за управление на геопространствено съдържание.

Бъдещето на ГИС е в клауд инфраструктурите и услугите

Сряда, 6 Юли, 2011 - 13:19

Всеобщо е съгласието, че бъдещето на софтуера е обвързано с клауд инфраструктурите и модела софтуер като услуга. Разбира се, все още са налице  въпроси, но едно е безспорно – с или без гръмки маркетингови имена някой ден, в не чак толкова далечното бъдеще, тромавите десктоп приложения ще бъдат просто спомен.

Premium Drupal Themes by Adaptivethemes