Разпространи съдържаниеправителство

Бъдещето на ГИС е в клауд инфраструктурите и услугите

Сряда, 6 Юли, 2011 - 13:19

Всеобщо е съгласието, че бъдещето на софтуера е обвързано с клауд инфраструктурите и модела софтуер като услуга. Разбира се, все още са налице  въпроси, но едно е безспорно – с или без гръмки маркетингови имена някой ден, в не чак толкова далечното бъдеще, тромавите десктоп приложения ще бъдат просто спомен.

Трансформация на правителството чрез технологични иновации

Вторник, 25 Януари, 2011 - 12:20

Правителствата се изправят пред необходимостта от значителното си трансформиране. Това е много интересно явление, тъй като устойчивите правителства по подразбиране се променят бавно. Радикалните промени в демократичните държави обаче могат да създадат сценарии, при които гражданите губят права и контрол над техните свободи. 

Premium Drupal Themes by Adaptivethemes