Разпространи съдържаниеPre-Accelerator

Остават само 4 дни за кандидатстване за Start It Smart | Pre-Accelerator

Четвъртък, 3 Юли, 2014 - 10:18

10-седмичната програма, предоставя всички необходими знания, умения и ресурси, чрез които участниците да се подготвят за следващата стъпка на развитие на бизнеса си – влизане в акселератор, намиране на инвеститор или директно излизане на пазара.

Участниците в първата преакселераторска програма на Start It Smart разкриват бизнес идеите си на 17 май

Четвъртък, 15 Май, 2014 - 06:48

Преминали успешно през серия от обучителни сесии и срещи с ментори, избраните екипи ще разкажат историите си и ще разкрият своите бизнес идеи. 

Start It Smart представя първата преакселераторска програма в България

Четвъртък, 16 Януари, 2014 - 10:06

Програмата е отворена за екипи с иновативни бизнес идеи, които ще получат безплатно работно място, обучителна програма, обхващаща всички направления при стартиране на бизнес, качествена менторска програма, връзка с акселератори и инвеститори, безплатни услуги и много други.

Premium Drupal Themes by Adaptivethemes