Разпространи съдържаниестартъп

SAP представя Startery CEE – съревнование за социални стартъпи от ЦИЕ

Сряда, 4 Ноември, 2015 - 22:15

SAP официално обяви, че са получени кандидатури от над 70 стартиращи компании в конкурса Startery CEE, организиран от SAP, Social Visa Европа създава нов иновационен център за стартъпи и предприемачи

Вторник, 7 Юли, 2015 - 11:55

Visa Европа обяви, че създава нов международен иновационен център -  Visa Europe Collab, в сътрудничество с партньори от екосистемата на дигиталните разплащания и финансовите технологии. Центърът предлага на стартъпи и технологични предприемачи с опит, инструменти и  връзки за създаване на технологии и услуги, които ще трансформират взаимодействието на гражданите с разплащанията.

Остават само 4 дни за кандидатстване за Start It Smart | Pre-Accelerator

Четвъртък, 3 Юли, 2014 - 10:18

10-седмичната програма, предоставя всички необходими знания, умения и ресурси, чрез които участниците да се подготвят за следващата стъпка на развитие на бизнеса си – влизане в акселератор, намиране на инвеститор или директно излизане на пазара.

Участниците в първата преакселераторска програма на Start It Smart разкриват бизнес идеите си на 17 май

Четвъртък, 15 Май, 2014 - 06:48

Преминали успешно през серия от обучителни сесии и срещи с ментори, избраните екипи ще разкажат историите си и ще разкрият своите бизнес идеи. 

Start It Smart представя първата преакселераторска програма в България

Четвъртък, 16 Януари, 2014 - 10:06

Програмата е отворена за екипи с иновативни бизнес идеи, които ще получат безплатно работно място, обучителна програма, обхващаща всички направления при стартиране на бизнес, качествена менторска програма, връзка с акселератори и инвеститори, безплатни услуги и много други.

Липсата на стартов капитал e основната трудност за започване на бизнес според младежите в България и Сърбия

Четвъртък, 28 Ноември, 2013 - 14:48

Новите прогнози в доклад на Международната организация на труда сочат, че в развитите икономики младежката безработица постепенно ще спада от 17,5 % през 2013 г., достигайки 15,6 % през 2017 г.

Тодор Йотов от FinAnalytica ще бъде гост-лектор на ноемврийското SIStory (Successful Inspirational Story)

Понеделник, 25 Ноември, 2013 - 15:20

Ще чуете една история за вдъхновението и за създаването на стойност, за предизвикателството да предефинираш „успех” отново и отново. Или как една малка българска компания се позиционира на враждебен и консервативен пазар и успява да стане лидер.